12. jun, 2016

Takayuki en Yamato Takayuki

Opeens waren ze wereldnieuws. Vader Takayuki  die zijn zoontje Yamato, na hem te hebben gewaarschuwd, uit de auto zette en de zoektocht die erop volgde om het jongetje weer terug te vinden nadat hij het bos in was gelopen. Heb je het ook gelezen?

Mij raakte dat verhaal enorm want ik heb dat ook eens een keer gedaan met één van mijn kinderen. Er zat er eentje gruwelijk te klieren achter in de auto en ik werd ‘m zo vreselijk zat dat ik hem zei: “Als je nu niet stopt mag je verder gaan lopen”.

Net als Takayuki bedoelde ik natuurlijk dat hij moest begrijpen dat het nu afgelopen moest zijn en dat hij moest gehoorzamen. Wat hij dus niet deed.

Ook ik zette mijn zoontje uit de auto en reed verder, hem beteuterd achterlatend. Gelukkig stond mijn jongetje nog op de plek waar ik hem achterliet en konden we samen onze reis vervolgen maar ik weet nog hoe vreselijk ik mij die paar minuten heb gevoeld en ook mijn inmiddels meerderjarige zoon herinnert zich dat incident nog goed.

Deze week stond ik wat simpels te klussen en bracht God mij deze story te binnen. “Schrijf daar maar iets over op jouw blog”.

Whow, als je het zo voor je ogen ziet gebeuren en dan terugkijkt naar de oorzaak en het gevolg van de scheiding tussen God en de mensen……

Ook God had destijds Adam en Eva gewaarschuwd voor de gevolgen van hun ongehoorzaamheid en waarschijnlijk had Hij ook gehoopt dat zij gewoon de juiste keuze zouden maken en zich niet zouden laten verleiden tot het doen van zoiets stoms. Misschien had Hij wel gehoopt dat de liefde voor hun Schepper groter zou zijn dan de aantrekkingskracht van het kwaad. Nou, we kennen de afloop en ook God kon niet anders doen dan Zijn woorden waarmaken. 

Gen.3:23  - Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden…  

Reken maar dat God er ook enorm pijn van had en heeft om zijn kinderen te moeten missen en hen die straf te moeten laten ondergaan maar reken maar dat Hij ook allang had bedacht om weer naar hen terug te keren om hen weer de kans te geven om de reis verder te gaan vervolgen. Tenslotte wil Hij dat we allemaal weer thuis komen.

2 Petr.3:9 - Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.  

Daarom kwam Hij in de gedaante van Jezus naar ons toe om de straf die wij verdienden zelf op zich te nemen en de hereniging met de Vader te bewerkstelligen. 

Jes.53:5 - Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 

Om dat goede nieuws over de hele aarde te verspreiden en zo al die vermiste kinderen te zoeken zond Jezus ook zijn reddingswerkers op pad. Gelukkig vinden ze veel kinderen weer terug die snappen dat het beter is om dicht bij hun Hemelse Vader te zijn dan in een groot donker bos te verdwalen.

Daarom zit jij dit verhaal misschien wel te lezen….