2. feb, 2017

Ongelovige gelovigen, opgelet!!

Zojuist zag ik op Facebook een bericht van 1Vandaag over een onderzoek door medici van de Vrije Universiteit (welke?) naar genezing door gebed voor zieke mensen. Als voorbeeld wordt een filmpje getoond van de genezing van Janneke Vlot die destijds volle bak in beeld was. Hieronder staat de link naar dat filmpje.

 

https://www.youtube.com/watch?v=LEqZ9qDOBoU 

Het bericht zette mij aan om op mijn manier te reageren. Mijn schrijfstijl is altijd gericht op mensen die nog niet geloven en dat zijn er in dit opzicht veel meer dan je denkt. Niet alleen zijn de mensen die helemaal niets van God willen weten ongelovig maar als het aankomt op genezing van ziekte dan zijn zelfs een hoop mensen die iedere week netjes in de kerk zitten ongelovig. Voor Jezus is dat natuurlijk teleurstellend want Hij koos ervoor om op de dag van Zijn kruisiging de aanloop naar dat kruis niet over te slaan. In plaats van nog een bakje cappucino en de ochtendkrant koos Jezus ervoor om zich te laten martelen om op die manier ook onze ziekte op zich te nemen. Dat offer wordt door veel te veel ongelovigen niet op waarde ingeschat waarmee zij zichzelf maar ook Jezus te kort doen. En wat denk je van alle mensen die ook hoop krijgen als hun familielid of buurvrouw geneest?!

Kortom, hoewel het mij niet door iedereen in dank wordt afgenomen gaat mijn veldtocht tegen ongeloof gewoon door. Ik krijg veel te vaak "jamaars" naar mijn hoofd ("Ja, maar Jezus kon toch ook niet iedereen genezen, toch....?) maar er geneest er ook wel eens eentje en dat moeten er veel meer worden!!!!!

Hieronder mijn reactie op dat Facebookbericht, mijn visie over genezing en een instructie die ik van God zelf ontving:

Deze groep medici zal versteld staan van het aantal genezingen dat plaats vindt op basis van het geloof van het feit dat Jezus zich destijds verrot heeft laten slaan, juist om die ziekten op zích te nemen. Dat geloof is de sleutel om het wonder te ontvangen.
Geen poespas of hokuspokus maar op basis van enkele waarheden:
1. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt , was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 
Dat staat in de bijbel, Jesaja 53:5, en het is goed nieuws, ook wel evangelie genoemd. 
En dan, let op:
2. Het evangelie is een kracht van God tot behoud van ieder die gelooft (Romeinen 1:16).
Ook dat staat in de bijbel, is dus waarheid, en houdt in dat het evangelie de kracht is. Punt...... en vervolgens.... tot behoud ( in de grondtekst staat hier het woord sót─Śria, dat staat voor 'bevrijding van het mishandelen door de vijand') van ieder die gelooft.
Nu dat laatste nog, dat geloven.
De bijbel zegt daarover:
3. Het geloof is uit het horen, en het horen door het woord van Christus (Romeinen 10:17)
Geloof ontstaat dus door het horen van de woorden van God die zelf over genezing zegt:
4. Door zijn striemen zijt gij genezen (1 Petrus 2:24)

Zelf was ik er eens getuige van dat iemand die naast mij zat en in een rolstoel de zaal was binnen gekomen waar zij dit specifieke deel van het evangelie hoorde, na een uur al tegen mij zei: "Ik kan weer normaal zitten, er gebeurt al van alles".
Zittend in rij 7 en alleen al bij het horen van de waarheid vond haar genezing al plaats.
Toen kwam echter de hamvraag van de spreker: "Ga op basis van hetgeen je zojuist hebt gehoord nu eens doen wat je niet meer kon doen".
De dappere vrouw stond op, rende de zaal uit en maakte een rondje over het parkeerterrein. We hebben de volgende dag die rolstoel terug gebracht en zijn drie maanden later gaan skiën. Mijn vrouw ontving daar haar genezing na heel lange tijd gehandicapt te zijn geweest.

Tenslotte nog een visioen dat God mij eens gaf:
Ik stond in de woonkamer van een compleet leeg huis die volkomen wit was geschilderd. Verder niks te zien, dacht ik.
"Kijk eens goed wat je wél ziet!", zei God en toen viel mijn oog op twee dingen, de meterkast en een stopcontact.
Zoals altijd keek ik God vragend aan...
"Kijk", zei Hij, zoals altijd vriendelijk glimlachend,"de power is in huis, de krachtbron staat er. Nu moet die kracht vanuit de meterkast naar de plaats waar die nodig is, het stopcontact. En dat is jouw werk! En niet alleen van jou maar van iedereen die dit gelooft!! Jij brengt deze genezende blijde boodschap naar de plaats waar ziekte moet worden bestreden".
"Prachtig Heer, dat doe ik graag. Maar dan, wat moet er dan gebeuren?"
"Om die kracht te laten stromen moet er een afnemer inpluggen. Denk maar aan een schemerlamp. En niet alleen moet er worden ingeplugd, er moet ook nog een knop worden omgezet. En dan gaat men het licht zien".

Als niet alleen jij maar ook die groep medici dit gaat snappen en geloven, en misschien wel in omgekeerde volgorde, dan scheelt dat een berg werk in de ziekenhuizen en een berg geld in de gezondheidszorg, maar bovenal worden de mensen die nu lijden onder hun vaak ondraaglijke pijn daarvan verlost en wordt het offer van Jezus, het op zich nemen van 39 slagen met een martelwerktuig en het ontvangen van een gevlochten kroon, vol met dorens die in zijn hoofd werden gedrukt, op waarde geschat. 
Applaus voor Jezus!! He did it.

Tenslotte: Als ik zoiets als hierboven op mijn website zet dan bid ik er even voor en terwijl ik dat deed kwam een lied in mijn gedachten. Zo op het eerste gezicht lijkt het niet het allerbest passende lied te zijn maar ik gebruik het toch. Zo'n gedachte komt niet zomaar aanwaaien. Het wordt gezongen door mijn vriend Walter Zondervan die de tekst, je snapt het al, ook niet van zichzelf heeft maar die heeft ontvangen van De Inspirator van mooie songs en muziek....

Hoor maar hier:  https://www.youtube.com/watch?v=HE3P3DDVtVU