7. okt, 2015

Get a life !


"Get al life" komt in mijn gedachten!
En terwijl ik effe wikipedieer lees ik daar een boeiende omschrijving van dit begrip. Lees maar:
"Get a life" is an idiom and catch frase that has get international usage. It is intended as a taunt, to indicate that the person being so adressed is devoting an inordinate amount of time to trivial or hopeless matters
En vertaald voor degenen die geen Duits spreken:
"Get a life" is een internationaal toegepaste opmerking. Hij is bedoeld om de geadresseerde te prikkelen en aan te geven dat deze een buitensporige hoeveelheid tijd vergooit aan onbelangrijke en hopeloze zaken.

Mogguh......