The Gospel, of het Evangelie, wat betekent dat nou eigenlijk

Als we over gospels praten denken we vaak aan die prachtige koren die we kennen vanuit Amerika waar het begrip ook vandaan komt. In feite betekent het woord "gospel" gewoon "evangelie" en wat dat weer inhoudt ga ik in het kort uitleggen.

In de Bijbel, waarvan ik geloof dat de inhoud door God zelf is geïnspireerd, komen wel vier hoofdstukken voor die evangeliën worden genoemd. Het woord evangelie is afgeleid van het griekse woord euaggelion en wordt vertaald als “blijde boodschap” of “goed nieuws”. Dat even als inleiding want de inhoud van dat evangelie, daar gaat het om!

Ik zal de ultrakorte versie opschrijven zoals wij dat aan kinderen leerden:

  1. God houdt van ons
  2. Omdat we foute dingen deden kwam er afstand tussen God en ons
  3. De straf daarvoor heeft Jezus op zich genomen
  4. Als we dat geloven en blijven geloven dan kunnen we weer terugkeren naar God

Hier zie je al dat Jezus het antwoord is op een probleem… JesusIsTheAnswer. Nou is het zo dat God zich altijd aan Zijn woord houdt en dat betekent dat Hij aan de ene kant Zijn mooie beloftes nakomt maar dat Hij ook niet om Zijn uitspraken heen kan die ons voorspelden dat op het overtreden van zijn opdrachten een straf staat. In de Bijbel staat dat het gevolg van de zonde de dood is. We gaan dus allemaal dood omdat er niemand, maar dan ook niemand perfect heeft geleefd. Nou, wacht even, Jezus zelf en alleen Hij heeft zonder zonden geleefd, dus Hij zou niet dood hebben hoeven gaan. En daar zit nou de clou. Door toch vrijwillig voor zijn dood te kiezen kon Jezus in het dodenrijk de dood verslaan en drie dagen na zijn dood weer opstaan waarmee God dit deel van zijn woord kon waarmaken:

Joh.3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

God offerde dus zijn Zoon Jezus op om ons het eeuwige leven terug te geven. Whow, wat een geweldig goed nieuws is dat! En wat moeten wij dan doen....? Nou, daar komt 'ie:

Joh.1:12

Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven

En hiermee is eigenlijk het belangrijkste verteld. God gaf zijn geschenk, zijn zoon, en als wij dat aannemen dan kunnen wij een kind van God worden. Dat heet wedergeboorte.

God liet mij dat een keer heel duidelijk zien en ik heb dat beschreven in het blog op 29 juni. Ik kreeg een rode doos aangereikt met een mooi geel lint eromheen. Het leek wel een Kerstpakket. "Dat is het eigenlijk ook", zei God liefdevol,"Het is mijn geschenk aan de wereld wat jullie met Kerst vieren. Pak het maar uit". En zo ontdekte ik het basispakket voor iedereen die Jezus aanneemt als het geschenk van God: Vergeving van de schuld van zonden, eeuwig leven en het herstel van de communicatie. En daarom kan ik nu Gods stem weer verstaan en mag ik straks voor altijd bij Hem wonen. Ook iets voor jou misschien?

Als je nou toch nog effe een geweldige gospelsong wil horen en zien...