9. nov, 2015

Show me your colours…. That’s why I love you!!

Goeie morgen hé.
Soms kunnen dingen die je al lang kent of denkt te weten een heel andere betekenis krijgen nadat je er nieuwe openbaring over hebt ontvangen. Het gaat over de tekst van dit liedje wat ik altijd al prachtig vond om te horen maar dat nu dus in een heel ander daglicht komt te staan.

God gaf mij vrijdag j.l. weer zo’n helder plaatje bij een toespraak van Nicky Scholten over het gebrek aan power van en in de kerk. Nou, dat was natuurlijk voor mij alleen maar bevestiging van hetgeen ik al lang weet en waarom ik uit de kerk gevlucht ben.
Ooit liet God me een douchekop zien waarbij uit drie gaatjes water kwam en de rest verstopt zat. “Kijk, dat is de situatie in veel kerken Jaap. De dominee/pastor heeft het voor het zeggen, soms wordt hij aangevuld of vervangen door een ouderling/oudste en in het uiterste geval mag de diaken nog een duit in het zakje doen. Dat heeft religie gedaan waardoor heel veel potentie om zeep is geholpen”.

Vrijdag dus die speech van Nicky met de oproep: “Realiseer jij je nou eens hoeveel power God jou heeft gegeven en hoe jij het verschil kan (helpen) maken binnen jouw invloedssfeer. Laat de leeuw van Juda in jou nou eens boven komen en wees eens wie jij bent waar dat door en in de kerk is afgenomen”.
Toen liet God me er een plaatje bij zien.
Ik zag voor een modezaak een rek staan met daaraan allemaal verschillende kledingstukken. Prachtig van kleur, niet één gelijk aan het ander, en een enorme variatie qua design en maten. Het ene nog mooier dan het andere. De winkel en het rekje stonden prachtig in de zon dus alles kwam mooi tot zijn recht.
Een tiental meter vanaf dit tafereel stond een kerkgebouw dat zijn schaduw al vooruit wierp in de richting van dat kleurrijke feestje. Op een zeker moment werd dat rekje in de richting van de kerk gereden en zodra het de schaduw van die kerk bereikte veranderden de prachtige kledingstukken in grijze kostuums.
Eigenlijk antraciet, nog erger. En alles werd (een) uniform en het leven was eruit.
Een treurig beeld!
Gelukkig liet God zien dat hij bezig is om dit proces terug te draaien. Het rekje kwam weer in het licht te staan en vorm en kleur werden weer zichtbaar.

Is dit een oproep om de kerk te vergeten of die te verlaten. Ja en nee! Het gaat er eerst om dat jij je realiseert dat God jouw talenten wil gebruiken die mogelijk in de kerk waar jij keurig zondag uniform zit te zijn volkomen zijn doodgedrukt. Als jij je in zo’n omgeving bevindt en geen verbetering ziet aankomen (religie is een taaie tegenstander van Gods wil hoor) dan zou ik zeggen: “Heel snel wegwezen!!”
En als je God niet kent en toch nieuwsgierig bent wat God te bieden heeft bezoek dan vooral geen kerk waarvan je op afstand al weet dat er niet gelachen wordt. Daar is geen leven te halen. En als je al in een kerk komt waar je ervaart dat middelmatigheid de boventoon voert terwijl je zelf uitbundig en zelfs schokkend zou willen zijn omdat dat jouw aard is en jij door God zo bent ontworpen…. Opstappen!
Cyndi Lauper vind ik eigenlijk zelf wel een prachtig voorbeeld als non-confirmist.
Juist voordat ik dit stukje ging schrijven kwam haar liedje in mijn gedachten waarvan dus nu de tekst door God geïnspireerd blijkt te zijn. Vandaar dat het een hit is geworden....