25. dec, 2015

The Ultimate Christmas Gift - finale

Nou, ik ga het verhaal over het Kerstgeschenk vandaag afronden alhoewel je over de inhoud nooit, nooit maar dan ook nooit uitgepraat raakt. Wat ik heb beschreven is alleen nog maar het basispakket. De dingen die je onmiddellijk ervaart wanneer je aanpakt en openmaakt. Inmiddels heb ik ontdekt dat er nog een diepere laag is waarnaar je even moet zoeken. Eigenlijk net als met die grote dozen van Leonidas…. even graven en dan kom je nog veel meer tegen. Vandaag ga ik daar niets over zeggen want dat heeft God mij niet opgedragen. Net alsof Hij het niet te moeilijk wil maken in eerste instantie.

Eigenlijk wordt zolang de mensheid bestaat dit pakket beschreven maar zelden op zo’n eenvoudige manier. Nadat God het mij op deze manier had uitgelegd vroeg Hij mij om me om te draaien en ik zag toen een enorme stapel van deze dozen. “Ga jij die maar eens lekker voor mij uitdelen jongen” zei Hij vriendelijk, en Hij wist dat ik dat het fijnste werk zou vinden voor de rest van mijn leven. “Maar maak wel duidelijk dat er een actie wordt verwacht van de kant van de ontvanger. Van mijn kant is alles gereed. Het is volbracht”.

Daarom gaat het vandaag om jouw houding en handeling. Namens degene die jou onbegrensd en onvoorwaardelijk liefheeft mag ik dit pakket aanbieden. Hier, zomaar voor jouw neus. Gratis en voor niks. Cadeau! Ik plak er twee teksten aan vast en dan weet jij genoeg.

Gods actie:

Joh.3:16 – Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Jouw actie:

Joh. 1-12 – Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden..

En het is eigenlijk net als bij de Belastingdienst…. Makkelijker kunnen we het niet maken. Je hoeft bij God alleen jouw vermogen niet te brengen maar Hij schenkt jou een onbetaalbaar geschenk.

Ik wens jullie allemaal Kerstdagen met inhoud!