17. jul, 2016

Wereldleiders hebben geen antwoord.....

Zojuist las ik een artikel in het AD van een in Nederland wonende Franse socioloog die bang is voor een burgeroorlog in zijn oude vaderland. Het verschil tussen rijk en arm wordt er steeds groter en de spanningen tussen extreemrechts en moslims nemen alleen maar toe. En de regering heeft geen antwoord.

Deze Laurent Chambon zegt: “Ik ben zo boos. Dat families worden afgeslacht, nota bene op de dag van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar meer nog dan dat voel ik teleurstelling. Ik ben teleurgesteld in onze leiders, die opnieuw niet verder komen dan spierballentaal. Nog meer bommen op IS, zegt Hollande, en nog meer militairen op straat. Is dat echt het beste antwoord waar je nu mee kunt komen? Onze leiders hebben geen antwoord op deze nachtmerrie die niet lijkt te eindigen”. 

Geen antwoord? Er zijn 195 internationaal erkende staten met evenzoveel regeringen. We hebben de Verenigde Naties, een Europees Parlement in Brussel en in Straatsburg, er zijn zevenhonderduizend wetten, vierhonderdtwintigduizend sancties, ontelbare dreigementen en wapens waarmee je je vijand kunt doodschieten vrij in de handel. En geen antwoord....

Als mijn Koning terugkomt verandert Hij niks aan Zijn wet. Die is volmaakt en dus voldoende en de oplossing voor iedereen. Het is de wet van de liefde. De wet van het meest ontwapenende wapen dat je je maar kunt bedenken. Die wet kent maar twee regels en daarmee is alles gezegd. Nieuwsgierig?

  1. Heb de God met de naam Jaweh lief boven alles en met alles wat je in huis hebt. Uit heel je hart, uit heel je ziel, uit heel je verstand en met al je kracht.
  2. Heb je naaste lief zoals je jezelf lief hebt.

Vrijwel iedereen is er voor zichzelf van overtuigd dat hij lief is voor zijn naaste maar als je regel 1 niet kunt of wilt naleven dan gaat het al mis. Dan is de liefde die je te bieden hebt nooit van die kwaliteit die je ontvangt wanneer je in contact bent met de Liefde zelf. De Liefde die nooit teleurstelt, die niets terugverwacht, die niemand kwetst, die volmaakt is.

Je kunt er pas van uitdelen als je het hebt opgehaald.

JesusIsTheAnswer!!