Vanuit het 'zijraam' worden we uitgezwaaid bij ons vertrek. Tot de volgende keer!!