23. dec, 2015

The Ultimate Christmas Gift IV

Vandaag de tweede witte bus nadat we gisteren “Vergeving van schulden” hadden uitgepakt. Op deze bus staat “Eeuwig Leven” en is dus ook een onderdeel van dit pakket. Maar wat dat inhoudt? We gaan toch allemaal dood? Dat was dus even zoeken voor deze toentertijd onwetende leek. Hoewel ik in mijn jeugd was ondergedompeld in religie wist ik helemaal niets van de gang van zaken na de dood, over wat er daarna gaat gebeuren.

“Alles staat in mijn Woord”, zei God destijds,”Het is niet voor niets een testament wat precies vertelt waar mijn kinderen recht op hebben. Maar zoals de notaris het testament moet openen en voorlezen moet jij dat ook doen en vervolgens niet vergeten om er daarna van uit te delen. Er liggen zo enorm veel geestelijke levensmiddelen op de plank waar niemand iets mee doet. Lekker ruim uitdelen Japie!” Nou, dat ben ik hierbij dus aan het doen want “Eeuwig Leven” is natuurlijk ook een riant cadeau.

Zondag schreef ik de tekst Johannes 3:16 maar half op om de nadruk te leggen op “gegeven” (cadeau dus) maar dit is het hele bericht:

Joh.3:16 - Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Verderop staat er nog iets:

Rom.6:23 -  Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

En dat leven zal er niet beroerd uitzien. Geen ziekte, geen (angst voor de)dood, geen oorlogen, geen verdriet, geen paniek, geen onrecht. Noem maar op…. Nou, ik teken ervoor. Zou jij ook niet zo’n pakketje willen?  hier!